fbpx

Bucharest Restaurant Week a luat sfârșit

Mulțumim tuturor pentru participare! Ne revedem la următoarea ediție.
Până atunci, continuă să descoperi localuri cool din oraș!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„La Bucharest Restaurant Week mâncarea bună vine și cu premii!”

03.06.2021 – 20.06.2021

Căștigători Trotinete Electrice: Andrei-Cristian Lupes; Alina Radu; Adrian Herisanu.

Căștigători Seturi de Barman:  Diana Mihaela Budirinca; Andrei Balasoiu; Madalina Georgiana Panciuc; Bogdan Coman; Mara Elena; Madalina Aelena Lungu; Radu Mazilu; Adrian Dobinda; Sorin Voicu; Alina Balatchi; Ana Maria Vlad; Elena Lazar; Mihai Dodan; Cosmin Bobeica; Adina Neagu; Roxana Popescu; Bogdan Tocitu; Mihaela Badea; Iulia Roata; Andreea Fuioaga.

 

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promoționale „La Bucharest Restaurant Week mâncarea bună vine și cu premii!” (în continuare ”Campania”) este societatea RANDDER GRUP SRL, societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Drumul Padurea Neagra, Nr. 19-85, BL. 19A, Apartament 13, Sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerțului J40/5671/2003, Cod Fiscal RO15392778, cont RO82BTRLRONCRT0264464801, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată legal de Florian Trebea în calitate de administrator (denumită în continuare „Operatorul”),

1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de către Participant si acordul Participantului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe platforma online bucharestrestaurantweek.ro. Perioada Campaniei este 03.06.2021 ora (00:01) – 20.06.2021 ora (23:59).

Art. 3 – Regulamentul Campaniei

3.1. Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui participant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în format electronic, pe pagina de internet www.bucharestrestaurantweek.ro/concurs/

3.2. Potrivit liberei decizii a Operatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului pe pagina de internet www.bucharestrestaurantweek.ro/concurs/

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Campanie toate persoanele fizice care, la data începerii Campaniei, au împlinit vârsta de 18 ani (“Participanti”).

4.2. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele persoane:

(i) persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie;

(ii) angajații Operatorului;

(iii) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la, angajații) Operatorului;

(iv) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la, angajații) oricăror parteneri contractuali ai Operatorului sau altor entități afiliate Operatorului;

(v) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele (ii) – (iii) de mai sus (copii, părinți, soț/soție, frate/soră). Operatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii campaniei.

4.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Operatorul are dreptul de a nu oferi sau de a cere restituirea valorii premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.4. Operatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.

4.5. Orice fraudare sau încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului /Participanților în cauză din Campanie, Operatorul rezervându-și dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul Participant/Participanți cu privire la această decizie.

4.6. Participarea la această Campanie implică obligația Participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. În cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, 24 de premii constând în:

Premiul Birra Moretti – SMEG – 1 (un) frigider SMEG, model FAB28RRD5 oferit de Heineken Romania, în valoare de 6.022,72 lei + TVA fiecare

Premiul Coca Cola Trotinete Electrice – 3 (trei) trotinete electrice oferite de Coca Cola Romania, în valoare de 1.420 lei + TVA fiecare; 

Premiul Coca Cola Set Barman – 20 (douazeci) de seturi de barman oferite de Coca Cola Romania, în valoare de 184 lei + TVA fiecare;

5.2. Valoarea totala a Premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 13.963 lei+ tva.

5.3. Câștigătorii Premiilor oferite în cadrul acestei Campanii promoționale nu au dreptul de a primi contravaloarea în bani a Premiilor sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

5.4. Un Participant se poate inscrie cu un număr nelimitat de rezervari prin platforma Restograf pe toata durata Campaniei pentru a-și spori șansele de castig, insa vor intra in competitie doar rezervarile realizate online si onorate.

5.5 Un participant se poate inscrie cu un număr nelimitat de comenzi online valide prin platforma Tazz by eMag, pe toata durata Campaniei pentru a-și spori șansele de castig.

5.6. Operatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale Premiilor acordate in aceasta Campanie.

5.7. Pentru a intra in posesia Premiilor, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara.

 

Art. 6 Mecanismul desfășurării Campaniei

6.1. Condiții privind înscrierea valida în Campanie

6.1.1. Pentru înscrierea valida în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de participare potrivit prevederilor Art.4 de mai sus;

(2) Înscrierea să se facă exclusiv în perioada Campaniei menționate la Art. 2 de mai sus;

(3) Participantul trebuie să fie de acord cu politica privind protecția datelor menționată în prezentul Regulament.

6.2. Mecanismul Campaniei

6.2.1. Toti cei care rezerva o masa la restaurantele din platforma bucharestrestaurantweek.ro, sau comanda cu livrare meniurile din platforma, sunt inscrisi automat in concurs.

6.2.1.1 Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa faca si sa onoreze rezervari online la restaurantele din platforma bucharestrestaurantweek.ro, folosind site-ul sau aplicatiile Restograf, disponibile in Appstore si Google Play, pe durata Campaniei.

6.2.1.2 SAU sa comande cu livrare meniurile inscrise de restaurante in platforma bucharestrestaurantweek.ro, folosind site-ul sau aplicatiile Tazz by eMag, disponibile in Appstore si Google Play, pe durata Campaniei.

6.2.2. Participantii trebuie sa pastreze sms-ul/emailul care face dovada rezervarilor sau comenzilor facute, conform art. 6.2.1.1, respectiv 6.2.1.2

6.3. Desemnarea câștigătorilor

6.3.1. Desemnarea castigatorului se va realiza prin tragere la sorti, ce se va organiza in maxim 7 zile calendaristice de la ora de incheiere a Campaniei, pe site-ul random.org.

6.3.2. Participa la tragerea la sorți toti participantii înscriși în Campanie conform art. 6.2 din Regulament.

6.3.3. Cu ocazia tragerii la sorti vor fi extrași 24 (douazeci si patru) câștigători si 10 (zece) rezerve. Primele 24 (douazeci si patru) persoane extrase vor fi castigatoare, iar urmatoarele 10 (zece) vor fi rezervele. Premiile vor fi acordate dupa cum urmeaza:

 • 1 castigator pentru premiul Birra Moretti – SMEG
 • 3 castigatori pentru premiul Coca Cola – Trotinete Electrice
 • 20 castigatori pentru premiul Coca Cola – Set Barman

6.4. Validarea câștigătorilor.

6.4.1 Ulterior desemnării câștigatorilor, Operatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

6.4.2 Participanții care au fost desemnați câștigatori vor fi contactați prin apel telefonic la numărul de telefon mobil utilizat pentru rezervarea unei mese prin Restograf sau pentru comanda prin Tazz by eMag, în intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile calendaristice de la data desemnării caștigătorilor; numarul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. In cazul în care Participantii nu pot fi contactati, dupa cele 3 zile calendaristice se va trece la contactarea rezervelor.

6.4.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantii vor furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lor.

Convorbirile telefonice vor putea fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legatură cu procesul de validare a caștigatorilor si de înmanare a premiilor oferite în Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campania „La Bucharest Restaurant Week mâncarea bună vine și cu premii!”

In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantilor li se vor solicita următoarele:

 1. sa confirme numele cu care s-au inregistrat in contul Restograf / Tazz by eMag
 2. sa transmita prin email, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la data contactării telefonice, de la adresa de email utilizata in contul Restograf / Tazz by eMag la adresa de email [email protected] urmatoarele:

– numele, prenumele complet;

– data nașterii in scopul verificarii indeplinirii conditiei de participare la Campanie prevazuta la art. 4.2;

Dacă Participantii nu transmit informatiile solicitate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea solicitarii, acestia vor fi invalidati și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnarii acestora. În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantii vor primi o confirmare a primirii informatiilor in maxim 3 zile calendaristice, iar în cazul în care nu primesc aceasta confirmare, acestia trebuie sa contacteze organizatorul la adresa de email [email protected].

În cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii telefonice sau nu furnizează toate informațiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi prin sms/e-mail o adresa de email unde poate transmite datele sale de contact necesare procesului de validare (menționare la pct-ul 1.a de mai sus) și înmanare a premiilor, în termen de 3 zile calendaristice. Daca datele transmise de Participant sunt incorecte sau dacă Participantul nu transmite informatiile solicitate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea solicitarii, Participantul va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

6.4.4 După recepționarea informatiilor, Operatorul va confrunta datele din contul online al participantilor pentru verificarea validității acestora.

6.4.5 Dupa finalizarea verificărilor, Participantii vor fi informati de statusul validării (valid/ invalid) în termen de maximum 2 zile calendaristice. Daca totul este in regula, Operatorul ii va declara castigatori.

Câștigătorii vor fi validați doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.

6.4.6 Imposibilitatea Participantului de a transmite informatiile solicitate de Operator pentru validare, constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Operatorului.

6.4.7 Daca premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Operatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, Premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Operatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

6.4.8 Operatorul nu poate fi facut răspunzător pentru informatiile trimise de Participant pentru validare care nu ajung la Operator.

6.4.9 Operatorul nu poate fi facut răspunzător pentru cazul în care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fără a se limita la: numar de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de email incorecta/ incompleta, etc.).

6.4.10 Operatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare.

6.4.11 Anunțarea Câștigătorilor se va realiza si prin publicarea acestora pe site-ul www.bucharestrestaurantweek.ro/concurs/ în termen de aproximativ 10 zile calendaristice de la data validării acestora.

6.4.12 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Operatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de către participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

6.5. Intrarea in posesia Premiului

Predarea premiilor se va face personal, prin semnarea de catre ambele parti unui proces verbal de predare primire, sau prin curieri, cu confirmare de primire.

6.5.1. Operatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi Premiul daca atat castigatorul desemnat, cat si rezervele nu intrunesc conditiile de validare conform Art. 6.4.

6.5.3 In situatia in care Castigatorul refuza primirea Premiului, acesta va ramane la dispozitia Operatorul.

Art. 7 – Taxe si impozite

7.1. Operatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorului in conformitate cu prevederile Codului Fiscal (Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare), orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Operatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Operatorul.

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Operatorului este definitiva.

8.3. Operatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. a) Inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 2. b) Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
 3. c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon ale Participantilor;
 4. d) Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Operatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Operatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;
 5. f) Operatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale/curierat etc;
 6. g) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Operatorul il poate in mod rezonabil exercita; Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Operatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

8.4. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Operator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

8.5. Operatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Operatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.

8.7. Operatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate de care este responsabil Operatorul.

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

Informatiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la modul in care se pot depune solicitari/reclamatii privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Art. 10 – Incetarea. Intreruperea Campaniei. Forta majora

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in Art. 2.1, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Operatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei, potrivit Regulamentului. Forta majora inseamna orice eveniment extern, care nu poate fi prevazut, controlat, evitat sau remediat intr-un interval de timp de maxim 2 zile calendaristice de catre Operator.

Art. 11 – Imposibilitatea ridicarii sau primirii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa sau a primi premiul, predarea se va face unei persoane imputernicite prin procura autentica speciala. Operatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura autentica, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de predarea premiului catre persoana imputernicita.

Art. 12 – Contestatii si litigii

12.1. Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Operator la adresa de email

[email protected] in termen de 3 zile calendaristice de la publicarea castigatorului pe pagina web www.bucharestrestaurantweek.ro. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

12.2. Eventualele litigii aparute intre Operator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Operator.

Art. 13 – Alte Clauze

13.1. Deciziile Operatorul privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

13.2. Activitatile de organizare ale acestei Campanii nu sunt in niciun fel sponsorizate, sprijinite sau administrate de Facebook sau in asociere cu Facebook si Instagram. Destinatarul informatiilor trimise de participanti este RANDDER GRUP SRL.

13.3. Premiile neacordate vor ramane in posesia Operatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.4. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul Regulament:

Anexa 1 – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Redactat de biroul notarial, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care un exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial, şi două exemplare au fost eliberate părţilor.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „La Bucharest Restaurant Week mâncarea bună vine și cu premii!”

 

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participantilor) vor fi prelucrate de catre: RANDDER GRUP SRL, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Drumul Padurea Neagra, Nr. 19-85, BL. 19A, Apartament 13, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comerțului J405671/2003, Cod Fiscal RO15392778, cont RO82BTRLRONCRT0264464801, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata legal de Florian Trebea in calitate de administrator (denumita in continuare „Operatorul”). Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: SC RANDDER GRUP SRL, adresa: Drumul Padurea Neagra, Nr. 19-85, BL. 19A, Apartament 13, Sector 1, Bucuresti, , email: [email protected]. Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor SC RANDDER GRUP SRL sunt urmatoarele: SC RANDDER GRUP SRL, adresa: Drumul Padurea Neagra, Nr. 19-85, BL. 19A, Apartament 13, Sector 1, Bucuresti, email: [email protected]

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Nr de telefon;

(iii) Adresa de e-mail;

(iv) Data nasterii

(vii) Codul numeric personal

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul participantului castigator al premiului pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare. Data nasterii va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: (i) organizarii si desfasurarii Campaniei; (ii) desemnarii si validarii castigatorilor; (iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale Operatorului. In vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin, Operatorul va publica numele si prenumele participantilor castigatori ai Campaniei pe www.bucharestrestaurantweek.ro/concurs/

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Companiei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR).

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor constand fie in (i) publicarea fotografiei pe site-ul Operatorului www.bucharestrestaurantweek.ro fie in (ii) publicarea numelui, prenumelui, localitatii de domiciliu/resedinta, respectiv fotografia acestora pe pagina de Facebook a Societatii, persoana vizata poate sa isi exprime consimtamantul conform art. 6 alineat 1), litera a) din GDPR, prin bifarea casutelor prezentate în Acordul privind consimtamantul.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Operatorului – RANDDER GRUP SRL.

In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Operator timp de 60 de zile de la predarea premiilor Campaniei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila. Pastrarea datelor pe site-ul Operatorului si pe pagina de Facebook / Instagram a Operatorului, acolo unde este cazul, se va realiza pe o perioada rezonabila, care nu va depasi 3 ani de la data realizării Campaniei. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Operator in termen de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie .
 2. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura persoanelor vizate urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(v) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vi) dreptul la portabilitate a datelor;

(vii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana. Cu privire la aceasta prelucrare, castigatorii au dreptul de a solicita interventia umana. Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-un e-mail la adresa [email protected], fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: Drumul Padurea Neagra, Nr. 19-85, BL. 19A, Apartament 13, Sector 1, Bucuresti. Solicitarea va fi analizată şi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

Dreptul persoanelor vizate de a-si retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dat de persoana vizata, aceasta are dreptul de a-si retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia. In acest sens, persoanele vizate isi pot exercita dreptul transmitand o cerere pe [email protected], respectiv pe adresa societatii din Drumul Padurea Neagra, Nr. 19-85, BL. 19A, Apartament 13, Sector 1, Bucuresti.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
 2. Alte prevederi

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Tip local

Vezi mai multe

Specific

Vezi mai multe

De ce ai poftă?

Vezi mai multe

Zonă / Cartier

Vezi mai multe

Servire

Tip local

Vezi mai multe

De ce ai poftă?

Vezi mai multe

Zonă / Cartier

Vezi mai multe

Servire