fbpx

Bucharest Restaurant Week a luat sfârșit

Mulțumim tuturor pentru participare! Ne revedem la următoarea ediție.
Până atunci, continuă să descoperi localuri cool din oraș!

Politica de Confidentialitate

Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru web. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.
Politica de confidențialitate se aplică tuturor utilizatorilor www.bucharestrestaurantweek.ro

 

Cine suntem?
Randder Grup S.R.L., având sediul social in București, strada Lainici nr. 52, sector 1, cod de înregistrare fiscală RO15392778, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J40/5671/2003, numit în cele ce urmează „Randder” sau „Operatorul”, definită ca operator de date personale în accepțiunea Regulamentului European 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor sau GDPR).
Ne puteți contacta prin poștă la adresa sediului social de mai sus, prin e-mail la adresa [email protected]
Nu suntem obligați să avem un responsabil cu protecția datelor, astfel încât orice întrebare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale trebuie adresată la datele de contact de mai sus.

 

Ce sunt datele cu caracter personal?
Conform Regulamentului 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la Art.4 alineatul 1., înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Ce date personale colecteaza si prelucreaza Societatea noastra?
Utilizarea site-ului www.bucharestrestaurantweek.ro reprezintă acordul dumneavoastră pentru ca Operatorul să colecteze și să prelucreze toate datele cu caracter personal introduse.
Operatorul va avea acces la o serie de date personale, precum numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon, data nașterii dar și alte informații cu caracter personal, care să permită identificarea dumneavoastră ca utilizator al informatiilor din site-ul www.bucharestrestaurantweek.ro.

Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea Dvs., etnia, credințele religioase sau politice.
Nu colectăm date despre copii.

 

Datele colectate și scopurile colectării sunt următoarele:

Nume – pentru identificarea utilizatorului și adresarea personalizată din comunicare;

Prenume – pentru identificarea utilizatorului și adresarea personalizată din comunicare;

E-mail – pentru identificarea utilizatorului și comunicare;

Telefon –  pentru identificarea utilizatorului și comunicare.

De asemenea, colectăm datele utilizatorilor pentru: marketing, reclamă, trimitere de newsletter, analiză a intereselor și preferințelor personale pentru a putea obține un conținut vizat sau o ofertă în acest sens strict limitat la domeniul de activitate al operatorului. În orice moment doriți vă puteți dezabona de la newsletter-ul Bucharest Restaurant Week, astfel:
– direct din e-mail-ul de newsletter trimis de Bucharest Restaurant Week;
– trimițând o solicitare la adresa de email: [email protected];

Atunci cand accesați site-ul www.bucharestrestaurantweek.ro, serverele noastre creează în mod automat înregistrari ale vizitei Dvs. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat și alte date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați documentul privind fișierele de tip „cookies”: https:/ bucharestrestaurantweek.ro

 

Care sunt temeiurile pentru prelucrarea datelor personale?
Societatea noastră colectează și prelucrează datele Dvs. personale doar cu consimțământul Dvs., atunci când are o obligație legală sau există un temei legitim.

 

Cum vă puteți actualiza datele cu caracter personal?
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: [email protected].
Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Sunt datele Dvs sigure la Operator?

Societatea noastra tratează securitatea datelor Dvs foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate, care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

 

Către cine poate transfera Operatorul datele?

Societatea noastră poate furniza datele Dvs cu caracter personal către partenerii contractuali, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile indicate. Se vor furniza următoarele date personale: nume, prenume și email, în urmatoarele scopuri:
o Nume – pentru identificarea utilizatorului.
o Prenume – pentru identificarea utilizatorului.
o Email – necesar marketing, reclamă, trimitere de newsletter.
Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise la cerere, autorităților în drept, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

Cât timp păstrează Operatorul datele personale colectate?

Societatea noastră păstrează datele personale pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, fără depășirea perioadei maxime de păstrare (10 ani).

In cazul ștergerii datelor personale, la cerere sau în situația ștergerilor periodice, Societatea noastră va anunța terții carora le-a furnizat datele.

 

Care sunt drepturile Dvs?

– Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele Dvs cu caracter personal pe care Societatea noastră le deține.
– Aveți dreptul de acces la datele Dvs cu caracter personal pe care Societatea noastră le deține.
– Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
– Aveți dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
– Aveți dreptul de a restricționa procesarea datelor Dvs personale.
– Aveți dreptul la portabilitatea datelor Dvs personale.
– Aveți dreptul de a formula obiecții cu privire la prelucrarea datelor Dvs personale.
– Aveți dreptul de a cere anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința Dvs, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, precum și reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința Dvs.

Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiți o cerere Operatorului prin e-mail la adresa [email protected]
De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România, în cazul în care considerati că prelucrarea datelor Dvs cu caracter personal încalcă legile aplicabile.
Instituția căreia va puteti adresa pentru a depune o plângere este:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
www.dataprotection.ro
[email protected]
+40.318.059.211, +40.318.059.212

 

Actualizări la această politică de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată în luna ianuarie 2021. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa in aplicație versiunea modificată a Politicii de confidențialitate și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

Tip local

Vezi mai multe

Specific

Vezi mai multe

De ce ai poftă?

Vezi mai multe

Zonă / Cartier

Vezi mai multe

Servire

Tip local

Vezi mai multe

De ce ai poftă?

Vezi mai multe

Zonă / Cartier

Vezi mai multe

Servire